pro-wellness-Dr-Rosette-Leung-Plastic-Surgery

梁美怡醫生 – 整形外科專科醫生

香港大學內外全科醫學士
香港大學醫療科碩士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
香港外科醫學院院士
香港醫學專科學院院士 (外科)