pro-wellness-Tang-Shuk-Kuen-Sandy-Rheumatology

鄧淑娟醫生 – 風濕病專科醫生

香港中文大學內外全科醫學士
英國皇家內科醫學院院士
香港內科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(內科)